نتایج مقالات اعلام گردید.لينك به دومين همايش ملي صنايع غذايي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان

ارديبهشت ماه 1392اطلاعیه اسکان

فایل فیش واریزی اسکان را در قسمت درخواست اسکان پس از ورود به سیستم با User و Password خودتان در اسرع وقت حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه6-12-90 Upload نمائید.

هزینه اسکان برای هرشب 150000 در نظر گرفته شده است.

روی فیش حتما تاریخ های استفاده از اسکان نوشته شود.

مشخصات کامل خود را روی فیش بنویسید.   ( 1-12-1390 ساعت 10)

اطلاعیه مهم

کسانی که قادر به اسکن نمودن فیش واریزی هزینه ها و به علت مشکلات اینترنتی قادر به ایمیل و ارسال فیش واریزی نیستند فیش واریزی خود را در اسرع وقت حداکثر تا دوروز به شماره تلفن 2241801-0581 فاکس نمایند.
مشخصات کامل مولف مسئول، کد مقاله و عنوان همایش ملی صنایع غذایی را حتما برروی فیش بنویسید.  ( 1-12-1390  ساعت 16)

نتایج مقالات مورخه 13-11-90 به طور کامل اعلام گردیده است.
حداکثر تا مورخه 25-11-90 بایستی کلیه مقالات پذیرفته شده با سربرگ همایش(برای تمام صفحات) تدوین و فایل Doc و Pdf آن همراه فایل فیش واریزی از طریق وب سایت قسمت ارسال نسخه نهایی ارسال گردد و به تایید دبیرخانه نیز رسیده باشد.
کلیه مقالاتی که پذیرفته شده اند بایستی فایل فرم حق انتشار ( که فقط توسط مولف مسئول ) امضاء می شود را حداکثر تا مورخه 7-12-90 از طریق وب سایت ارسال گردد.
مقالاتی که به صورت ارائه (شفاهی) پذیرفته شده اند بایستی فایل PPT آن را حداکثر تا مورخه 7-12-90 از طریق وب سایت ارسال گردد.
مقالاتی که به صورت پوستر پذیرفته شده اند پس از ارسال فایل DOCو  PDF در موعد مقرر پوستر خود را با ابعاد 100*80 طراحی و پس از چاپ یک روز قبل از برگزاری همایش یا حداکثر صبح روز همایش تحویل دبیرخانه همایش گردد.
هزینه ثبت نام بایستی تا مورخه 25-11-90 واریز و پس از اسکن فیش واریزی از قسمت تکمیل ثبت نام یا از قسمت ارسال نسخه نهایی  Upload  گردد لذا بعد از آن تاریخ تا مورخه 5-12-90 شامل 30 درصد افزایش خواهد بود و بعد از تاریخ 5-12-90 قابل دریافت نخواهد بود.

( با توجه به مشکلات اینترنتی بوجود آمده مهلت ارسال فایل نهایی  DOC و PDF و فایل فیش واریزی تا مورخه 28-11-90 تمدید گردید و بعد از تاریخ مذکور غیر قابل تمدید خواهد بود.)

مقالاتی که تایید دبیرخانه همایش در قسمت ارسال نهایی مقاله نداشته باشد در مجموعه مقالات چاپ نخواهند شد و گواهی ارائه نیز داده نمی شود.
همراه داشتن اصل فیش واریزی ثبت نام ، اسکان و کارت شناسایی معتبر در روز همایش الزامی است.

توجه

نحوه شرکت علاقمندان به حضور در همایش بدون مقاله

کسانی که علاقمند به شرکت و حضور در همایش ملی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در اسفند ماه سال جاری بدون ارائه مقاله (یا نفرات دوم به بعد ارائه دهندگان مقالات) می باشند می توانند پس از ثبت نام از طریق این وب سایت مبلغ 250000 ریال( دویست وپنجاه هزار ریال) به حساب سیبا شماره 0105708616009 بانک ملی شعبه ولیعصر قوچان بابت شرکت درهمایش ملی صنایع غذایی جهت فقط حضور ( بدون ارائه مقاله ) واریز نموده و پس از اسکن فیش آنرا از طریق وب سایت همایش قسمت تکمیل ثبت نام ارسال نمایند.

ضمنا هزینه مذکور جهت پذیرایی ناهار دو وعده ، میان وعده ها و..... بوده و شامل اسکان نمی باشد جهت هماهنگی اسکان مجزا اقدام گردد.