اطلاعیه اسکان

فایل فیش واریزی اسکان را در قسمت درخواست اسکان پس از ورود به سیستم با User و Password خودتان در اسرع وقت حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه6-12-90 Upload نمائید.

روی فیش حتما تاریخ های استفاده از اسکان نوشته شود.

مشخصات کامل خود را روی فیش بنویسید.

اسکان به ازای هر نفر 150000 ریال برای هر شب ( اقامت ، شام وصبحانه ) می باشد

مبلغ مذکور بایستی به حساب شماره 0105708616009 نزد بانک ملی شعبه ولیعصر قوچان به نام اسکان همایش ملی صنایع غذایی باشگاه پژوهشگران جوان قابل واریز در تمام شعب، واریز شود.

پس از اسکن فیش واریزی آنرا از قسمت تکمیل ثبت نام- Brows شماره 2 مربوط به اسکان  که به زودی ایجاد می شود حداکثر تا مورخه 5-12-1390 ارسال نمائید.


موقعیت جغرافیایی شهرستان قوچان ومجتمع دانشگاه ازاد اسلامی واحد قوچان

شهرستان قوچان در 100کیلومتری مشهد مقدس به طرف شمال قرار دارد

مسیر های مراجعه به دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

با هواپیما- مشهد مقدس - فرودگاه شهید هاشمی نژاد - استفاده از تاکسی از فرودگاه به مقصد پلیس راه امام هادی مشهد یا پایانه مسافربری غرب مشهد ( پایانه معراج) - استفاده از اتوبوس یا سواری به مقصد قوچان - نرسیده به پلیس راه قوچان - مجتمع دانشگاه ازاد اسلامی واحدقوچان

با قطار-مشهد مقدس - ایستگاه راه آهن - استفاده از تاکسی از ایستگاه راه آهن به مقصد پلیس راه امام هادی مشهد یا پایانه مسافربری غرب مشهد ( پایانه معراج) - استفاده از اتوبوس یا سواری به مقصد قوچان - نرسیده به پلیس راه قوچان - مجتمع دانشگاه ازاد اسلامی واحدقوچان

با اتوبوس- مشهد مقدس - پایانه مسافربری امام رضا(ع) - استفاده از تاکسی یا خط واحد به مقصد پلیس راه امام هادی مشهد یا پایانه مسافربری غرب مشهد ( پایانه معراج) - استفاده از اتوبوس یا سواری به مقصد قوچان - نرسیده به پلیس راه قوچان - مجتمع دانشگاه ازاد اسلامی واحدقوچان